جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي مورخ 96/5/16

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي  روز دوشنبه مورخ 96/5/16  ساعت 7:30 صبح در مركز تحقيقات الزهرا جهت مطرح شدن پروپوزال هاي اينترنتي دستيار و دفاع از پايان نامه برگزار مي گرد .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir