جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي در بهمن ماه 95

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-11:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي  روز سه شنبه مورخ    95/11/19    ساعت   7:30   صبح در مركز تحقيقات الزهرا برگزار مي گردد .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir