جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/12-13:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي جهت دفاع از پايان نامه دستياران روز دوشنبه مورخ 96/7/17 ساعت 7:30 صبح  در مركز تحقيقات الزهرا(س) برگزار مي گردد .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir