جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 96/12/14 ساعت 7:30 در مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir