جلسه شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/03/31-7:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي پژوهشي گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8:30 صبح در پاويون اساتيد بيمارستان الزهرا (س) جهت دفاع از پايان نامه و طرح پروپوزال برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir