جلسه بخش جراحي اطفال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-6:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه گروه جراحي اطفال روز دوشنبه مورخ 97/12/20  ساعت 7:30 در  بخش جراحي اطفال بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir