تاريخ امتحان نظري و آسكي دانشجويان ارديبهشت خرداد تير 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/12-10:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان نظري دانشجويان ارديبهشت خرداد و تير ماه 96 گروه جراحي روز دوشنبه مورخ 26/4/96 ساعت 8 صبح در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد . همچنين امتحان آسكي روز سه شنبه مورخ 27/4/96 در تالار محسن بيمارستان الزهرا برگزار مي شود .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir