بازديد هيات ارزشيابي از بخش جراحي پلاستيك

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/30-7:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بازديد هيات ارزشيابي از بخش جراحي پلاستيك گروه جراحي روز چهارشنبه مورخ 98/3/29 انجام پذيرفت .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir