امتحان پايان ترم نظري دانشجويان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/19-4:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان نظري پايان ترم دانشجويان ارديبهشت، خرداد و تير ماه 97 گروه جراحي روز سه شنبه مورخ 97/4/19 ساعت 12 ظهر در دانشكده پزشكي برگزار مي گردد .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir