امتحان پايان ترم كارورزان جراحي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/22-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان پايان ترم كارورزان بهمن و اسفند ماه 96 گروه جراحي عمومي روز يكشنبه مورخ 96/12/27 در كلاس درس بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir