امتحان آسكي دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاري امتحان آسكي سال 98 دستياران گروه جراحي روز جمعه مورخ 98/2/6 ساعت 8 صبح در مركز مهارتهاي باليني برگزار مي گردد  .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir