آسكي دستياران گروه جراحي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/08-10:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آزمون آسکی دستیاران جراحي در سال تحصیلی 97-96 در روز جمعه  تاریخ 97/2/21  ساعت 8 صبح در محل مركز مهارتهاي باليني برگزار خواهد شد.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir