اخبار گروه ایمنی شناسی

انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/05/26-12:37

به موجب ابلاغ مورخ 95/5/19 رئیس محترم پارک فناوری سلامت انستیتو پاستور ایران، جناب آقای دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی، عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی به سمت مشاور رئیس پارک فناوری سلامت انستیتو پاستور ایران منصوب شدند.

test

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/05/26-12:13

test

سخنرانی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/02/04-7:53

سخنرانی جناب آقای دکتر رضا سعیدی از دانشگاه

Brown

 

تحت عنوان:

Recent Advances in Organ Transplantation

 

روز دوشنبه مورخ 6/2/95 تالار هشت گوش ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/15-14:08

جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان پایان نامه:

Evaluation of Osteopontin serum level and single nucleotide polymprphism oftisgene (rs28357094) and Osteopontin receptor gene (ITGA4) (rs1449263) in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis patients and compare with control groups,Isfahan

برنامه سخنرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/12/02-8:18

برنامه سخنرانی

Professor Christoph Klein

استاد ایمنولوژی و هماتولوژی

رئیس بخش هماتولوژی و انکولوژی اطفال دانشگاه مونیخ آلمان

عضو هیئت علمی الحاقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کتاب ایمنی شناسی عملی پیشرفته

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/11/28-13:28

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir