اخبار گروه ایمنی شناسی

سخنرانی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/02/04-7:53

سخنرانی جناب آقای دکتر رضا سعیدی از دانشگاه

Brown

 

تحت عنوان:

Recent Advances in Organ Transplantation

 

روز دوشنبه مورخ 6/2/95 تالار هشت گوش ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/15-14:08

جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان پایان نامه:

Evaluation of Osteopontin serum level and single nucleotide polymprphism oftisgene (rs28357094) and Osteopontin receptor gene (ITGA4) (rs1449263) in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis patients and compare with control groups,Isfahan

برنامه سخنرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/12/02-8:18

برنامه سخنرانی

Professor Christoph Klein

استاد ایمنولوژی و هماتولوژی

رئیس بخش هماتولوژی و انکولوژی اطفال دانشگاه مونیخ آلمان

عضو هیئت علمی الحاقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کتاب ایمنی شناسی عملی پیشرفته

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/11/28-13:28

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/11/25-14:24

جلسه دفاع از پایان نامه

با عنوان

ارتباط پلی مورفیسم ژن  (HLA-4 (INS/DEL,rs1637S و سطح sHLA-4 و IL-10 در بیماران RRMS استان اصفهان

نام و نام خانوادگی دانشجو: نبی اله محمدی

سمینار گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/11/25-8:46

سمینار گروه ایمنی شناسی

نقش مکمل های غذایی در ورزش 

سخنران: آقای انصاری

زمان: شنبه 1/12/94 ساعت 10 صبح

مکان: سالن سمینار گروه ایمنی شناسی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir