اخبار گروه ایمنی شناسی

برگزاری جلسه لب میتینگ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-14:05

جلسه لب میتینگ در تاریخ 95/11/13 در سالن سمینار گروه ایمنی شناسی برگزار گردید

ضمناً فایل مربوطه در قسمت ژورنال کلاب - لب میتینگ سایت موجود می باشد

جلسه توجیهی دانشجویان ارشد ایمنولوژی ورودی 95-96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-12:32

جلسه توجیهی دانشجویان ارشد ایمنولوژی ورودی 95-96 مورخ شنبه 95/11/9 در ساعت 10 صبح در گروه ایمنی شناسی با حضور اساتید, کارمندان و دانشجویان برگزار گردید.

برگزاری کلاس آموزش وسترن بلات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-13:56

جلسه آموزش وسترن بلات به دانشجویان ارشد ایمنی شناسی مورخ 95/11/4 برگزار گردید

سحنرانی دکتر پورآذر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-13:57

موضوع: انتخاب خون Blood Selection

 سخنران: جناب آقای دکترعباسعلی پورآذر 

مورخ 95/11/7 ساعت 13/30-10

مکان: تالار محسن مرکز پزشکی الزهرا(س)

برگزاری جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-14:00

یکشنبه مورخ 3/11/95 ساعت 10 صبح جلسه شورای عمومی گروه با حضور کلیه اساتید گروه ایمنی شناسی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-13:59

جلسه شورای گروه ایمنی شناسی در تاریخ 95/10/27 ساعت 11.30 و باحضور استاتید محترم گروه برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir