اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:55

بدینوسیله به استحضار میرساند حلسه پیش دفاع خانم آزاده سید جوکی در تاریخ 95/12/9 در ساعت 12 در گروه ایمنی شناسی برگزار میگردد.

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:49

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه پیش دفاع خانم فاطمه تشریفی در تاریخ 95/12/8 در ساعت 12 ظهر در گروه ایمنی شناسی برگزار میگردد.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:44

 بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم شیما شاپوری در تاریخ 95/12/7 ساعت 12 ظهر در نالار فرهیختگان بر گزار میگردد.

ارائه سخنرانی در همایش immuno cell therapy

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-15:46

جناب آقای دکتر رضایی مدیر محترم گروه ایمنی شناسی، در تاریخ پنجشنبه 95/11/28 در همایش ایمنوسل تراپی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سخنرانی خود را تحت عنوان immunothraapy new approeach to Nk cell therapy ارائه نمودند که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

برگزاری جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-15:40

حلسه ژورنال کلاب توسط خانم فرشته نوابی تحت عنوان آرتراسکلروزیس در تاریخ شنبه 95/11/30 در ساعت11:30برگزار گردید.

برگزاری جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-11:15

جلسه پیش دفاع خانم مهسا رضایی پور تحت عنوان

 بررسی سطح سرمی sema-3A در بیماران دچار مالتیپل اسکلروزیس در دو مرحله ی عود و خاموشی و ارزیابیاثر miR-145 بر میزان بیان ژنsema-3A در PBMCs افراد سالم

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir