اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-10:15

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم مهسا رضایی پور در تاریخ 95/12/15 در ساعت 12 در تالار فرهیختگان بر گزار گردید. 

هیئت موسس انجمن دانش آموختگان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/17-11:57

بنابر دعوت آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی جلسه هیئت موسس انجمن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تاریخ 95/12/17 در تالار حکمی برگزار گردید و سرکار خانم دکتر مینو ادیب از گروه ایمنی شناسی یکی از 12 نفر منتخب دانشکده پزشکی بودند.

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:59

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه پیش دفاع خانم ساناز افشار در تارخ 95/12/10 در ساعت 12 ظهر در گروه ایمنی شناسی برگزار میگردد.

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:55

بدینوسیله به استحضار میرساند حلسه پیش دفاع خانم آزاده سید جوکی در تاریخ 95/12/9 در ساعت 12 در گروه ایمنی شناسی برگزار میگردد.

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:49

بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه پیش دفاع خانم فاطمه تشریفی در تاریخ 95/12/8 در ساعت 12 ظهر در گروه ایمنی شناسی برگزار میگردد.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/08-8:44

 بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم شیما شاپوری در تاریخ 95/12/7 ساعت 12 ظهر در نالار فرهیختگان بر گزار میگردد.

ارائه سخنرانی در همایش immuno cell therapy

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-15:46

جناب آقای دکتر رضایی مدیر محترم گروه ایمنی شناسی، در تاریخ پنجشنبه 95/11/28 در همایش ایمنوسل تراپی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز سخنرانی خود را تحت عنوان immunothraapy new approeach to Nk cell therapy ارائه نمودند که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.

برگزاری جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-15:40

حلسه ژورنال کلاب توسط خانم فرشته نوابی تحت عنوان آرتراسکلروزیس در تاریخ شنبه 95/11/30 در ساعت11:30برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir