اخبار گروه ایمنی شناسی

پیش دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-9:37

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر تعدیل کنندگی ایمنی سلول های اپی تلیال پرده آمنیون جفت انسانی بر روی سلول های NK خون محیطی مبتلا به سقط های مکرر خود به خودی با علت ناشناخته

نام و نام خانوادگی دانشجو : فهیمه خادم

دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-9:35

عنوان پایان نامه:

بررسی میانگین سلول های Th22 و Tc22 در خون محیطی افراد مبتلا به بیماری میاستنی گراویس قبل و بعد از عمل جراحی برداشتن تیموس

نام و نام خانوادگی دانشجو : بهروز رباط جزی

استاد / استادان راهنما : دکتر نفیسه اسمعیل                                             زمان : دو شنبه  مورخ 16/11/96 ساعت 11

دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-9:36

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر درمانی تایمکتومی بر میانگین جمعیت سلول های Tc17 و Th17 در خون محیطی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس

نام و نام خانوادگی دانشجو : مینا حسینی

استاد / استادان راهنما : دکتر نفیسه اسمعیل                                             زمان : شنبه  مورخ 14/11/96 ساعت 12

برگزاری سمینار یک روزه همویژیلانس

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-8:56

برگزاری سمینار یک روزه مراقبت از خون همویژیلانس 

دبیر سمینار: آقای دکتر عباسعلی پورآذر

زمان و مکان: 8/11/96 در تالار بیمارستان بهشتی

دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-8:54

عنوان پایان نامه:

بررسی تاثیر EGCG بر میزان بیان پروتئین HIF-1a و ژن RoRc در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

نام و نام خانوادگی دانشجو : بشرا افشار

استاد / استادان راهنما : دکتر فرشته آل صاحب فصول                               زمان : شنبه  مورخ 7/11/96 ساعت 11:30

دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-8:53

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر تزریق سلول های بنیادی فرانشیمی برگرفته از بافت چربی بیماران مالتپل اسکلروزیس به صورت داخل وریدی و داخل مایع مغزی نخاعی برروی جنبه های بالینی و ایمونولوژی بیماران

نام و نام خانوادگی دانشجو : مرتضی جعفری نیا

استاد / استادان راهنما : دکتر فرشته آل صاحب فصول                               زمان : یکشنبه  مورخ 8/11/96 ساعت 11:30

دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-8:53

عنوان پایان نامه:

بررسی تاثیر اسیدفولیک بر میزان پروتئین Hif1a و ژن اینترلوکین 17 (IL17) در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

نام و نام خانوادگی دانشجو : زهرا خلیفه زاده

استاد / استادان راهنما : دکتر فرشته آل صاحب فصول                               زمان : سه شنبه  مورخ 10/11/96 ساعت 11:30

دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-7:41

عنوان پایان نامه:

استفاده از سلول های بنیادین برگرفته از بافت چربی به عنوان وسیله ای برای انتقال ژن های سایتوکاینی IFN-β و LIF و تایید پروتئین های بیان شده توسط آنها

نام و نام خانوادگی دانشجو : مهنوش اشجع آروان

استاد / استادان راهنما : دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی- دکتر حسین صالحی        زمان : چهار شنبه  مورخ 20/10/96 ساعت 11:30

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir