اخبار گروه ایمنی شناسی

سحنرانی دکتر پورآذر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-13:57

موضوع: انتخاب خون Blood Selection

 سخنران: جناب آقای دکترعباسعلی پورآذر 

مورخ 95/11/7 ساعت 13/30-10

مکان: تالار محسن مرکز پزشکی الزهرا(س)

برگزاری جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-14:00

یکشنبه مورخ 3/11/95 ساعت 10 صبح جلسه شورای عمومی گروه با حضور کلیه اساتید گروه ایمنی شناسی برگزار می گردد.

برگزاری جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-13:59

جلسه شورای گروه ایمنی شناسی در تاریخ 95/10/27 ساعت 11.30 و باحضور استاتید محترم گروه برگزار گردید.

برگزاری جلسه lab meeting

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-14:00

جلسه lab meeting مورخ 95/10/29 توسط خانم فرشته نوابی، با حضور استاتید محترم گروه ایمنی شناسی و دانشجویان در ساعت 12:15 برگزار گردید

اطلاعیه تشکیل شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/10/20-11:21

بدینوسیله به اطلاع میرساند جلسه شورای گروه در تاریخ 1395/9/21 با حضور استاتید محترم:

آقایان: آقای دکتررضایی، دکتر پورآذر، دکتر عندلیب، دکتر حاکمی، دکتر مسجدی،

خانمها:  دکتر اسمعیل، دکتر اسکندری و دکتر آل صاحب فصول برگزار گردید. 

طرح های پژوهشی اتمام یافته

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/10/06-11:43

اطلاعات استادان راهنما و مشاور پایان نامه های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی - نیمسال دوم 95-94

ایمنی شناسی

ایمنی شناسی

استاد راهنمای اول

دانشجو

مقطع

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir