اخبار گروه ایمنی شناسی

پاسخ معاونت آموزشی وزارت بهداشت

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/01-13:47

عید سعید فطر مبارک

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/01-8:49

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت / صد شکر که این آمد ،صید حیف که آن رفت

عید سعید فطر و حلول ماه شوال را به اساتید ودانشجویان عزیز گروه ایمنی شناسی تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

جلسه دفاع رساله دکتری

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/01-8:36

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری ، چناب آقای رضا غلام نژاد در تاریخ 1396/4/14 ساعت 10 صبح در تالار فرهیختگان برگزار خواهد شد.

روز ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/04/30-10:18

11اردیبهشت روز ایمنولوژی برهمه اساتید، دانشجویان و کارمندان گروه مبارک.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/03/13-10:33

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم نگار مرآتیان  در تاریخ 95/12/25 در ساعت 12.30 در تالار فرهیختگان بر گزار میگردد. 

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/03/13-10:22

جلسه دفاع از کارشناسی ارشد خانم مریم محمد گنجی در تاریخ 95/12/25 در ساعت 11 در تالار فرهیختگان بر گزار میگردد. 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir