اخبار گروه ایمنی شناسی

عرض تبریک

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/07/25-10:11
جناب آقای دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
عضو محترم هیئت علمی گروه ایمونولوژی

تراژدی غم انگیز دوره تخصصی تکمیلی آزمایشگاهی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/15-12:01

نامه گروه ایمنی شناسی به مقام محترم وزیر

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/15-11:55

سخنرانی بین گروهی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/07/05-8:48

سخنران: دکتر عباسعلی پورآذر 

مکان: بیمارستان گلدیس شاهین شهر

موضوع: همویژیلانس

زمان: پنج شنبه مورخ 96/4/15 ساعت 10-8 صبح

پاسخ قاِئم مقام وزیر بهداشت به استاد اخلاق شیراز

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/01-13:46

پاسخ رییس علوم پزشکی شیرازبه فرافکنی های موجود در نامه استاد پاتولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/07/01-13:42

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir