اخبار گروه ایمنی شناسی

تبریک بازنشستگی دکتر مسجدی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-7:56

آری ، چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری بیش از سی سال از بهترین سالهای عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و در جهت تحقق اهداف کارشان خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند

چاپ کتاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/13-8:29

کتاب ایمونولوژی به زبان خودمانی، نوشته دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی، دانشیار گروه ایمونولوژی، توسط انتشارات جامعه نگر منتشر شد. مخاطبین این کتاب، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی می باشند. این کتاب با داشتن حجمی متناسب با نیاز دانشجویان و زبانی ساده و خودمانی می تواند رفرانسی جذاب و کارآمد برای دانشجویان گرامی باشد.

ارائه مباحث بخش نقص ایمنی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/13-7:18

ارائه مطالب و مباحث بخش کارآموزی دوره بالینی نقص ایمنی و بیماری های آلرژیک

ارائه کننده: رضا حسینی دانشجوی دکتری ایمنی شناسی

ساعت: 11مورخ 97/12/13 مکان: سالن کنفرانس گروه ایمنی شناسی

ارائه مباحث بخش روماتولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/13-7:17

ارائه مطالب و مباحث بخش کارآموزی دوره بالینی روماتولوژی

ارائه کننده: فاطمه رضایت دانشجوی دکتری ایمنی شناسی

ساعت: 13مورخ 97/12/12 مکان: سالن کنفرانس گروه ایمنی شناسی

ارائه مباحث بخش عفونی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-9:20

مطالب و مباحث بخش کارآموزی بیماری های عفونی

ارائه کننده: زیور زنگنه دانشجوی دکتری ایمنی شناسی

ساعت: 11 مکان: سالن کنفرانس گروه ایمنی شناسی

تبریک سمت استانداری دکتر رضایی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-10:23

جناب آقای دکتر رضایی انتصاب شایسه حضرتعالی را به سمت استاندار اصفهان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی خواستاریم.

کسب عنوان طرح برتر در چهارمین همایش فن بازار ملی سلامت

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-11:52

شرکت اعضای هیات علمی گروه ایمنی شناسی (آقای دکتر پور آذر و خانم دکتر صاحب فصول و خانم دکتر اسکندری) در چهارمین همایش ملی سلامت که در تاریخ 21آبان 1397 در سالن ابن سینای واقع در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید از بین 100 ارائه شده به همایش 18 طرح به عنوان طرح برتر شناخته شد که دو طرح ارائه شده از طرف اعضای هیات علمی گروه ایمنی شناسی جزء 18 طرح برتر اعلام شد .و در روز دوشنبه 21 آبان یکی از این دو  طرح به عنوان ایده محصول محور برنده اعلام شد.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/19-9:07

جلسه دفاع خانم سمانه محمدزاده دانشجوی دکتری تخصصی با موضوع ارزیابی عملکرد لنفوستیهای T ترشحی از سلولهای رده سرطانی MDA-MB231 تراسنفکت شده  شنبه 31/6/97 ساعت 12:30 تالار فرهیختگان برگزار خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir