اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه lab meeting

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/10/23-9:15
با سلام
 
به اطلاع می رساند یکی دیگر از جلسات Lab meeting گروه ایمنولوژی با عنوان 

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/09-6:42

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

با عنوان

بررسی تأثیر حذف همزمان سلول های MDSC و Treg بر کارایی واکسن سلول های DC در مدل موشی ملانوما

 

ارائه دهنده: افشین نامدار

کارگاه کشت سلولی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/09/01-5:23

ورک شاپ

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/23-6:47

اولین جلسه Work  shop با ارائه جناب آقای افشین نامدار دانشجوی دکتری ایمنی شناسی

زمان و مکان: روز دوشنبه 94/8/25 ساعت 10:15 آزمایشگاه گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1394/09/07-11:38

 

جلسه دفاع از پروپوزال با عنوان:

ارزیابی اثر تعدیل کنندگی ایمنی،سلول های اپی تلیال پرده آمنیون انسانی بر روی NK cells خون محیطی زنان مبتلا به سقط مکرر خودبخودی با علت ناشناخته.

 

با ارائه فهیمه خادم (دانشجوی کارشناسی ارشد)

 

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/09/08-11:18

جلسه دفاع از پروپوزال

مقایسه اثر داروی سیلی مارین و سیکلویپورینA بر عملکرد لنفوسیت های T  تنظیمی در شرایط آزمایشگاهی

 

ارائه دهنده: زهره علیان فر

 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/18-5:42

عنوان پایان نامه: بررسی توزیع فراوانی پلی مرفیسم  tim-1-1541 C>T and tim-1 5838-5397 ins/del در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم.اصفهان 1392

نام و نام خانوادگی دانشجو: فریبا مزروعی

اساتید راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی - دکتر رسول صالحی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/18-5:30

عنوان پایان نامه: comparing the frequency of tim-3 4259 A>C and tim-1-1637 polymorphisms in multiple sclerosis patients with healthy controls

نام و نام خانوادگی دانشجو: معصومه پولادیان

استاد راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir