اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/09/09-9:12

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

با عنوان

بررسی تأثیر حذف همزمان سلول های MDSC و Treg بر کارایی واکسن سلول های DC در مدل موشی ملانوما

 

ارائه دهنده: افشین نامدار

کارگاه کشت سلولی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/09/01-7:53

ورک شاپ

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/23-9:17

اولین جلسه Work  shop با ارائه جناب آقای افشین نامدار دانشجوی دکتری ایمنی شناسی

زمان و مکان: روز دوشنبه 94/8/25 ساعت 10:15 آزمایشگاه گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1394/09/07-14:08

 

جلسه دفاع از پروپوزال با عنوان:

ارزیابی اثر تعدیل کنندگی ایمنی،سلول های اپی تلیال پرده آمنیون انسانی بر روی NK cells خون محیطی زنان مبتلا به سقط مکرر خودبخودی با علت ناشناخته.

 

با ارائه فهیمه خادم (دانشجوی کارشناسی ارشد)

 

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/09/08-13:48

جلسه دفاع از پروپوزال

مقایسه اثر داروی سیلی مارین و سیکلویپورینA بر عملکرد لنفوسیت های T  تنظیمی در شرایط آزمایشگاهی

 

ارائه دهنده: زهره علیان فر

 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/18-9:12

عنوان پایان نامه: بررسی توزیع فراوانی پلی مرفیسم  tim-1-1541 C>T and tim-1 5838-5397 ins/del در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم.اصفهان 1392

نام و نام خانوادگی دانشجو: فریبا مزروعی

اساتید راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی - دکتر رسول صالحی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/18-9:00

عنوان پایان نامه: comparing the frequency of tim-3 4259 A>C and tim-1-1637 polymorphisms in multiple sclerosis patients with healthy controls

نام و نام خانوادگی دانشجو: معصومه پولادیان

استاد راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/16-9:49

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: مقایسه اثر سیلی مارین با راپامایسین بر روی تولید لنفوسیت هایT تنظیمی (Treg) از سلول هایT بکر CD4 مثبت خون محیطی در شرایط In vitro 

نام و نام خانوادگی: سرینه شاجانیان

اساتید راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی - دکتر مرجان قراگوزلو

زمان و مکان: یک شنبه 24/3/94  ساعت 12-11 تالار فرهیختگان

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir