اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع از پروپو.زال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/13-8:24

جلسه دفاع از پروپوزال

با موضوع :

ارزیابی سطح سرمی Sema 3A در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در دو مرحله عود و خاموشی و اثر  MiR-497 بر میزان بیان آن

ارائه دهنده: شیما شاپوری

ارزیابی سطح سرمی Sema 3A در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در دو مرحله عود و خاموشی و اثر MiR-145 بر میزان بیان آن

حضور پروفسور شیموزاکا در دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/15-8:01

سخنرانی جناب آقای پروفسور شیموزاکا (Akihiro Shimosoka)  

مشهورترین چهره علمی در زمینه cell therapy

 سه شنبه 15/2/94 ساعت 12:30-11:30

با موضوع: cell therapy 

چهار شنبه 16/2/94 ساعت 13-12

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir