اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/09/08-13:48

جلسه دفاع از پروپوزال

مقایسه اثر داروی سیلی مارین و سیکلویپورینA بر عملکرد لنفوسیت های T  تنظیمی در شرایط آزمایشگاهی

 

ارائه دهنده: زهره علیان فر

 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/18-9:12

عنوان پایان نامه: بررسی توزیع فراوانی پلی مرفیسم  tim-1-1541 C>T and tim-1 5838-5397 ins/del در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم.اصفهان 1392

نام و نام خانوادگی دانشجو: فریبا مزروعی

اساتید راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی - دکتر رسول صالحی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/18-9:00

عنوان پایان نامه: comparing the frequency of tim-3 4259 A>C and tim-1-1637 polymorphisms in multiple sclerosis patients with healthy controls

نام و نام خانوادگی دانشجو: معصومه پولادیان

استاد راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/16-9:49

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه: مقایسه اثر سیلی مارین با راپامایسین بر روی تولید لنفوسیت هایT تنظیمی (Treg) از سلول هایT بکر CD4 مثبت خون محیطی در شرایط In vitro 

نام و نام خانوادگی: سرینه شاجانیان

اساتید راهنما: دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی - دکتر مرجان قراگوزلو

زمان و مکان: یک شنبه 24/3/94  ساعت 12-11 تالار فرهیختگان

دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/11-12:12

دفاع از پایان نامه

خانم اکرم مصلحی

زمان ومکان:  سه شنبه 12/3/94  ساعت 11تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی

جلسه دفاع از پروپو.زال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/02/13-8:24

جلسه دفاع از پروپوزال

با موضوع :

ارزیابی سطح سرمی Sema 3A در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در دو مرحله عود و خاموشی و اثر  MiR-497 بر میزان بیان آن

ارائه دهنده: شیما شاپوری

ارزیابی سطح سرمی Sema 3A در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در دو مرحله عود و خاموشی و اثر MiR-145 بر میزان بیان آن

حضور پروفسور شیموزاکا در دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/15-8:01

سخنرانی جناب آقای پروفسور شیموزاکا (Akihiro Shimosoka)  

مشهورترین چهره علمی در زمینه cell therapy

 سه شنبه 15/2/94 ساعت 12:30-11:30

با موضوع: cell therapy 

چهار شنبه 16/2/94 ساعت 13-12

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir