اخبار گروه ایمنی شناسی

کسب عنوان طرح برتر در چهارمین همایش فن بازار ملی سلامت

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-14:22

شرکت اعضای هیات علمی گروه ایمنی شناسی (آقای دکتر پور آذر و خانم دکتر صاحب فصول و خانم دکتر اسکندری) در چهارمین همایش ملی سلامت که در تاریخ 21آبان 1397 در سالن ابن سینای واقع در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید از بین 100 ارائه شده به همایش 18 طرح به عنوان طرح برتر شناخته شد که دو طرح ارائه شده از طرف اعضای هیات علمی گروه ایمنی شناسی جزء 18 طرح برتر اعلام شد .و در روز دوشنبه 21 آبان یکی از این دو  طرح به عنوان ایده محصول محور برنده اعلام شد.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/19-12:37

جلسه دفاع خانم سمانه محمدزاده دانشجوی دکتری تخصصی با موضوع ارزیابی عملکرد لنفوستیهای T ترشحی از سلولهای رده سرطانی MDA-MB231 تراسنفکت شده  شنبه 31/6/97 ساعت 12:30 تالار فرهیختگان برگزار خواهد شد.

جلسه پیش دفاع خانم سالومه فولادی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-12:43

جلسه پیش دفاع خانم سالومه فولادی دوشنبه 25/4/97 ساعت 12 در گروه ایمنی شناسی با حضور اعضای گروه برگزار خواهد شد

شرکت در مصاحبه داوطلبان پانزدهین فراخوان جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-11:19

در روز سه شنبه 29/3/97 ساعت 10-8 مدیر گروه ، مسئول امور هیات علمی و سه نفر از اساتید گروه در جلسه مصاحبه داوطلبان پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی در دفتر ریاست دانشکده شرکت نموده اند.

شرکت در جلسات سخنرانی جذب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-11:17

در تاریخ سه شنبه 8/3/97 و چهارشنبه 9/3/97 همه اعضای هیات علمی  در جلسات سخنرانی چهار نفر از  داوطلبین پانزدهمین جذب هیات علمی شرکت نموندند.

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-11:14

در تاریخ 30/3/97 جلسه ژورنال کلاب گروه سرکار خانم اسماء اسلامی با عنوان A TIM-3/Gal-9Autocrine Stimulatory Loop Drives Slf-Renewal of Human Myeloid Leukemia Stem Cells and Leukemic progression  برگزار گردید

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-12:47

جلسه شورای گروه ایمنی شناسی در تاریخ شنبه 12/3/97 با حضور کلیه اساتید گروه در ساعت 10 برگزارگردید.

دفاع پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/23-12:05

عنوان پایان نامه:

بررسی اثرات درمانی اگزوزوم های سلول های بنیادی مزانشیمی برگرفته از بافت چربی انسان بر روی مدل موشی EAE

نام و نام خانوادگی دانشجو : مرتضی جعفری نیا

استاد / استادان راهنما : دکتر فرشته آل صاحب فصول                                        زمان : سه شنبه  مورخ 25/2/97 ساعت 11

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir