اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-9:44

جلسه دفاع پایان نامه ph.D رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط TLR های 2 و 4 در سطح اسپرم در القا تولید Anti Paternal Cytotoxic Anti body در القا بیان مولکول های HLA کلاس I و II در سطح اسپرم و ارتباط پروبیوتیک با این فرآیند در زوج های مبتلا به سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با زوج های سالم

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-9:44

جلسه دفاع پایان نامه ph.D رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر ویتامین D3 بر بیان رسپتور های پروژسترون و (PIBF) Progesterone Induced Blocking Factor در سلول های TCD4+ بکر و متعاقباً اثر PIBF در تمایز سلول های T تنظیمی، در خانم های مبتلا به سقط مکرر در مقایسه با گروه کنترل

 

عرض تبریک به آقای دکتر حاکمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-8:09

ثبت  اختراع حضرتعالی و همکارانتان با عنوان «پروتئین نوترکیب اینترفرون بتای جهش یافته- بخش متغیر تک زنجیره آنتی بادی (SCFV) ضد کلاژن تیپ II انسانی برای درمان آرتریت روماتوئید» را در اداره کل مالکیت صنعتی و اداره اختراع ایران به شماره آگهی 139850840003000806 به تاریخ 17/04/1398  تبریک گفته و برای شما و همکارانتان در راه خدمت به میهن، توفیق و شکوفایی علمی و پژوهشی روزافزون را خواستاریم.

عرض تبریک به آقای دکتر حاکمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-8:08

ثبت  اختراع حضرتعالی و همکارانتان با عنوان «چسب زخم شفاف کشنده پوست با قابلیت کاربرد در سوانح و جایگزین بخیه» را در اداره کل مالکیت صنعتی و اداره اختراع ایران به شماره 96962 به تاریخ 22/07/1397  تبریک گفته و برایتان در راه خدمت به میهن، توفیق و شکوفایی علمی و پژوهشی روزافزون را خواستاریم.

جلسه پیش دفاع PhD

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/15-4:11

جلسه پیش دفاع پایان نامه ph.D رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر ویتامین D3 بر بیان رسپتور های پروژسترون و (PIBF) Progesterone Induced Blocking Factor در سلول های TCD4+ بکر و متعاقباً اثر PIBF در تمایز سلول های T تنظیمی، در خانم های مبتلا به سقط مکرر در مقایسه با گروه کنترل

 

جلسه پیش دفاع PhD

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/15-4:10

جلسه پیش دفاع پایان نامه ph.D رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر آنتی بادی های ضد تیروئید اکسیداز موجود در سرم خانم های مبتلا به سقط جنین مکرر و بدون سقط جنین بر آنژیوژنز، تکثیر و آپوپتوز سلول های اندومتر نرمال

نام و نام خانوادگی دانشجو : ریحانه رهنما

جلسه پیش دفاع PhD

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/15-4:10

جلسه پیش دفاع پایان نامه ph.D رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی توالی ژنتیکی ژن NOX1 توسط Next Generation Sequencing و تاثیر واریانت موتانت در تولید واسطه های فعال اکسیژن و مسیر NF-KB  در سلول های PBMCs در افراد مبتلا به IBD و مدل سلولی Cos7

جلسه پیش دفاع PhD

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/15-4:08

جلسه پیش دفاع پایان نامه ph.D رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط TLR های 2 و 4 در سطح اسپرم در القا تولید Anti Paternal Cytotoxic Anti body در القا بیان مولکول های HLA کلاس I و II در سطح اسپرم و ارتباط پروبیوتیک با این فرآیند در زوج های مبتلا به سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با زوج های سالم

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir