اخبار گروه ایمنی شناسی

عضو جدید هیات علمی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/11-8:52

جناب آقای دکتر پیمان بمانی
نوید مسرت بخش ورود جنابعالی را بعنوان عضو جدید هیات علمی گروه ایمنی شناسی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی مسالت داریم.

عضو جدید هیات علمی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/11-8:51

جناب آقای دکتر حامد فولاد سرشت
نوید مسرت بخش ورود جنابعالی را بعنوان عضو جدید هیات علمی گروه ایمنی شناسی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی مسالت داریم.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/09/05-7:38

جلسه پیش دفاع پایان نامه دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی مقایسه ای بیان miR- 29b , miR-326 و ژن MXA در زیر گروههای لنفوسیتی Th17 و Th1 در بیماران  غیر پاسخ دهنده و پاسخ دهنده  به درمان با اینترفرون بتا

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/30-7:10

جلسه دفاع پایان نامه دکتری تخصصی رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر اگزوزوم های سلول بنیادی مزانشیمی برگرفته از بافت چربی انسان بر روند بهبودی بیماری در مدل موشی EAE

نام و نام خانوادگی دانشجو : مرتضی جعفری نیا

برگزاری Workshop

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/27-5:08

سلسله نشست های گروه ایمنی شناسی در ارتباط
با کرونا و چالش های پیش رو

جلسه چهارم:

              Covid-19 و درمان های موجود

خلاصه کارگاه واکسن ها (جلسه سوم)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/27-5:06

سومین جلسه از سلسله نشست های گروه ایمنی شناسی در ارتباط با کرونا و چلش های پیش رو در تاریخ 99/5/20 در اتاق سمینار و با حضور اعضای گروه و دانشجویان گروه برگزار شد. در همین راستا در ابتدا آقای فتحی دانشجوی PhD گروه ارائه جامعی پیرامون عناوین ارائه شده و بر طبق آخرین داده های موجود در Guidline جهانی ارائه و سپس به بحث و نبادل نظر پیرامون آن پرداخته شد و در نهایت ارائه مختصری توسط آقای دکتر شریفی پیرامون تغییرات و یافته های مورفولوژی خون محیطی بیماران مبتلا به Covid-19 انجام شد.

تبریک عضو جدید هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/27-5:01

جناب آقای دکتر بهروز قزلباش
نوید مسرت بخش ورود جنابعالی را بعنوان عضو جدید هیات علمی گروه ایمنی شناسی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی مسالت داریم.

برگزاری Workshop

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/27-4:57

سلسله نشست های گروه ایمنی شناسی در ارتباط
با کرونا و چالش های پیش رو

جلسه سوم:

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir