اخبار گروه ایمنی شناسی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-11:09

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی مقایسه ای اثر کوئرستین استات و پردنیزولون بر تکثیر سلول های Th17 و بیان ژن Il17 و RORc در PBMC بیماران ام اس

نام و نام خانوادگی دانشجو : لیلا احمدی

برگزاری سمینار توسط دانشجویان ارشد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-8:09

چهارشنبه مورخ 13/9/98 از ساعت 12:30 دو سمینار توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گروه برگزار خواهد شد.

عناوین سمینار :

1- ریپولاریزاسیون ماکروفاژ در شرایط آزمایشگاه و درون تنی توسط سرکار خانم مائده راداندیش

2- رویکرد های جدید در تشخیص و درمان میلودیس پلاستیک سندرم توسط سرکار خانم پروین خلیلیان

تبریک ارتقاء

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-8:03
بدینوسیله ارتقاء سرکار خانم دکتر فرشته آل صاحب فصول عضو محترم هیئت علمی گروه ایمونولوژی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم و از درگاه پروردگار یکتا توفیق روز افزون ایشان را خواستاریم.

برگزاری سمینار توسط دانشجویان ارشد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/21-8:16

چهارشنبه مورخ 22/8/98 از ساعت 12:30 دو سمینار توسط دانشجویان کارششناسی ارشد گروه برگزار خواهد شد.

عناوین سمینار ها: 

1-The role of B cells in multiple sclerosis:

Current and future therapies

توسط سرکار خانم شیدا یحیی زاده

2- روشهای ایمونولوژیک درمان لیشمانیا توسط آقای مهدی میرنیام

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/21-8:13

جلسه دفاع پایان نامه ph.D رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی اهمیت گیرنده اختصاصی لنفوسیت بی انسانی /IRTA5 FCRL1 بعنوان هدفی جهت تشخیص یا ایمونوتراپی لنفوم های غیرهوچکین لنفوسیت B از جمله لنفوم بزرگ سلول B منتشر

نام و نام خانوادگی دانشجو : زهرا یوسفی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-11:20

جلسه شوراي عمومی گروه ایمنی شناسی از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 3/7/98 در محل سالن شورای گروه ایمنی شناسی 

دستور جلسه:

  • دانشجویان جدید الورود
  • درس های جدید
  • نظرات اعضای گروه

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/28-6:09

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی کلون کردن و بیان ژن های اینترفرون بتا و فاکتور مهار کننده لوسمی در سلول های بنیادین برگرفته از بافت چربی

نام و نام خانوادگی دانشجو : مهرنوش اشجع آروان

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-8:10

در تاریخ های 98/4/29 و 98/5/5 و 98/5/12 جلسه شورای گروه در سالن شورای گروه با اعضای هیات علمی برگزار گردید و طی آن لیست دروس موظفی ایمنی شناسی در نیمسال اول 98-99 پس از مشورت بین اساتید توزیع گردید و مقرر شد برنامه درسی مکتوب با توجه به محتوا و منابع درسی و ساعات تدریس مدرسین به صورت مشخص تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گیردو در این بین مدیر گروه بر  همکاری و هماهنگی در دروس مشترک توسط همکاران تاکید کردند. صورت جلسه متعاقبا در سایت قرار خواهد گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه ایمنی شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir