کنگره بین المللی ایمونولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/11-10:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شرکت فعال اساتید گروه ایمونولوژی به همراه دانشجویان PhD و کارشناسی ارشد در کنگره بین المللی ایمونولوژی ، آسم و آلرژی تهران از تاریخ 97/2/6 لغایت 97/2/8 همراه با ارائه مقاله، پوستر و ...

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir