کسب عنوان طرح برتر در چهارمین همایش فن بازار ملی سلامت

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/26-14:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شرکت اعضای هیات علمی گروه ایمنی شناسی (آقای دکتر پور آذر و خانم دکتر صاحب فصول و خانم دکتر اسکندری) در چهارمین همایش ملی سلامت که در تاریخ 21آبان 1397 در سالن ابن سینای واقع در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید از بین 100 ارائه شده به همایش 18 طرح به عنوان طرح برتر شناخته شد که دو طرح ارائه شده از طرف اعضای هیات علمی گروه ایمنی شناسی جزء 18 طرح برتر اعلام شد .و در روز دوشنبه 21 آبان یکی از این دو  طرح به عنوان ایده محصول محور برنده اعلام شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir