پیش دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-12:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر تعدیل کنندگی ایمنی سلول های اپی تلیال پرده آمنیون جفت انسانی بر روی سلول های NK خون محیطی مبتلا به سقط های مکرر خود به خودی با علت ناشناخته

نام و نام خانوادگی دانشجو : فهیمه خادم

استاد / استادان راهنما : دکتر نفیسه اسمعیل                                           زمان: یکشنبه  مورخ 15/11/96 ساعت 12

استاد / استادان مشاور :                                                                        مکان : اتاق سمینار گروه ایمنی شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir