عرض تبریک به آقای دکتر حاکمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-8:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ثبت  اختراع حضرتعالی و همکارانتان با عنوان «چسب زخم شفاف کشنده پوست با قابلیت کاربرد در سوانح و جایگزین بخیه» را در اداره کل مالکیت صنعتی و اداره اختراع ایران به شماره 96962 به تاریخ 22/07/1397  تبریک گفته و برایتان در راه خدمت به میهن، توفیق و شکوفایی علمی و پژوهشی روزافزون را خواستاریم.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir