عرض تبریک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/03-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
جناب آقای دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی
عضو محترم هیئت علمی گروه ایمونولوژی
بدینوسیله ارتقای شایسته حضرتعالی به مرتبه ی دانشیاری را به خدمتتان شاد باش عرض کرده و از درگاه پروردگار یکتا توفیق روز افزون جنابعالی را خواستاریم.
از طرف کلیه همکاران گروه ایمونولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir