سخنرانی پروفسور برنهارد فلایشر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سخنرانی پروفسور برنهارد فلایشر از دانشگاه هامبورگ آلمان

تحت عنوان «پاسخ های ایمنی در برابر عفونت رکتزیاتایفی»

روز دوشنبه ساعت 11-9 مورخ 96/6/6 در تالار هشت گوش 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir