دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-10:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بررسی اثر سلولهای اپی تلیال پرده آمنیون روی لنفوسیتهای CD25- و TCD+4 زنان مبتلا به سقط جنین مکرر خود به خودی با علت ناشناخته

نام و نام خانوادگی دانشجو : حسین متدین

استاد راهنما : دکتر عباس رضایی، دکتر نادر تاجیک                                            زمان : شنبه – 1/2/97 – ساعت 12

استاد مشاور : دکتر امیرحسن زرنانی                                                                 مکان : تالار طباطبایی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir