دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/20-8:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر سلول کشی سلولهای  NK جدا شده از خون محیطی به روش سایتوتوکسیسیتی در مقایسه با روش ایمنومگنت بر رده سلولهای سرطانی MCF7 در حضور سایتوکاین های IL 15 و IL 21 با و بدون سلول Feeder

نام و نام خانوادگی دانشجو : فرزانه السادات پیغمبرزاده

استاد راهنما : دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی                                        زمان : سه شنبه – 22/12/96 – ساعت 11

استاد مشاور : دکتر فرزانه اشرفی                                                           مکان : تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir