دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/23-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر تعدیل کنندگی ایمنی سلولهای اپی تلیال پرده آمنیون انسان بر روی سلولهای NK خون محیطی زنان مبتلا به سقط جنین مکرر خود به خودی با علت ناشناخته

نام و نام خانوادگی دانشجو : فهیمه خادم

استاد راهنما : دکتر نفیسه اسمعیل                                                زمان : سه شنبه – 24/11/96 – ساعت 11

استاد مشاور : دکتر بهناز خانی                                                               مکان : تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir