دفاع از پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان پایان نامه:

طراحی و ساخت قطعه تک زنجیره ای ناحیه متغیر (SCFV) آنتی بادی علیه IL2Ra(CD25)

نام و نام خانوادگی دانشجو : پرنیان نوابی

استاد / استادان راهنما : دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی                          زمان : دو شنبه  مورخ 25/10/96 ساعت 11:30

استاد / استادان مشاور :                                                                        مکان : اتاق سمینار گروه ایمنی شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir