جلسه پیش دفاع خانم سالومه فولادی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-12:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه پیش دفاع خانم سالومه فولادی دوشنبه 25/4/97 ساعت 12 در گروه ایمنی شناسی با حضور اعضای گروه برگزار خواهد شد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir