جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-11:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شوراي عمومی گروه ایمنی شناسی از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 3/7/98 در محل سالن شورای گروه ایمنی شناسی 

دستور جلسه:

  • دانشجویان جدید الورود
  • درس های جدید
  • نظرات اعضای گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir