جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/18-6:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نشست کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مدیر گروه  و گفتگو در خصوص مسائیل و مشکلات آزمایشگاه ، پژوهش و .... در روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 ساعت 11

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir