جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی مقایسه ای اثر کوئرستین استات و پردنیزولون بر تکثیر سلول های Th17 و بیان ژن Il17 و RORc در PBMC بیماران ام اس

نام و نام خانوادگی دانشجو : لیلا احمدی

استاد / استادان راهنما : دکتر فرشته آل صاحب فصول                              زمان: سه شنبه  مورخ 3/10/98 ساعت 12:30

استاد / استادان مشاور :  دکتر ناهید اسکندری                                        مکان : تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir