جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/21-8:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع پایان نامه ph.D رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی اهمیت گیرنده اختصاصی لنفوسیت بی انسانی /IRTA5 FCRL1 بعنوان هدفی جهت تشخیص یا ایمونوتراپی لنفوم های غیرهوچکین لنفوسیت B از جمله لنفوم بزرگ سلول B منتشر

نام و نام خانوادگی دانشجو : زهرا یوسفی

استاد / استادان راهنما : دکتر ناهید اسکندری- دکترصدیقه شریف زاده         زمان: شنبه  مورخ 18/8/98  ساعت 12

استاد / استادان مشاور : دکترعلیرضا عندلیب                                                                        مکان : تالار هشت گوش

از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در جلسه فوق شرکت نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir