جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-9:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع پایان نامه ph.D رشته ایمنی شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط TLR های 2 و 4 در سطح اسپرم در القا تولید Anti Paternal Cytotoxic Anti body در القا بیان مولکول های HLA کلاس I و II در سطح اسپرم و ارتباط پروبیوتیک با این فرآیند در زوج های مبتلا به سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با زوج های سالم

نام و نام خانوادگی دانشجو : نسرین سرشکی

استاد / استادان راهنما : دکتر عباس رضایی                                                       زمان: یک شنبه  مورخ 30/4/98  ساعت 10

استاد / استادان مشاور : دکتر علیرضا عندلیب- دکتر رویا شرکت                     مکان : تالار طباطبایی

از کلیه علاقه مندان دعوت می شود در جلسه فوق شرکت نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir