تراژدی غم انگیز دوره تخصصی تکمیلی آزمایشگاهی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-12:01
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir