تبریک سمت استانداری دکتر رضایی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-12:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جناب آقای دکتر رضایی انتصاب شایسه حضرتعالی را به سمت استاندار اصفهان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت روزافزون برای جنابعالی خواستاریم.

                                                                                                                       گروه ایمنی شناسی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir