تبریک به مناسبت انتصاب مدیر ارشد زن در وزارت بهداشت دولت دوازدهم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خانم دکتر طاهره چنگیز، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir