برگزاری سمینار یک روزه همویژیلانس

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-11:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاری سمینار یک روزه مراقبت از خون همویژیلانس 

دبیر سمینار: آقای دکتر عباسعلی پورآذر

زمان و مکان: 8/11/96 در تالار بیمارستان بهشتی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir