برگزاری سمینار یک روزه مراقبت از خون همویژیلانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/21-9:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاری سمینار یک روزه مراقبت از خون همویژیلانس 

دبیر سمینار: آقای دکتر عباسعلی پورآذر

زمان و مکان: 29/9/96 در تالار محسن مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir