برگزاری سمینار توسط دانشجویان ارشد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-8:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارشنبه مورخ 13/9/98 از ساعت 12:30 دو سمینار توسط دانشجویان کارشناسی ارشد گروه برگزار خواهد شد.

عناوین سمینار :

1- ریپولاریزاسیون ماکروفاژ در شرایط آزمایشگاه و درون تنی توسط سرکار خانم مائده راداندیش

2- رویکرد های جدید در تشخیص و درمان میلودیس پلاستیک سندرم توسط سرکار خانم پروین خلیلیان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir