برگزاری سمینار توسط دانشجویان ارشد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/21-8:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارشنبه مورخ 22/8/98 از ساعت 12:30 دو سمینار توسط دانشجویان کارششناسی ارشد گروه برگزار خواهد شد.

عناوین سمینار ها: 

1-The role of B cells in multiple sclerosis:

Current and future therapies

توسط سرکار خانم شیدا یحیی زاده

2- روشهای ایمونولوژیک درمان لیشمانیا توسط آقای مهدی میرنیام

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir