کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-11:17

اولین دوره از ششمین برنامه آموزشی "ایمنی درآزمایشگاه "ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی درتاریخ 97/8/30 درتالار دکتر ابوتراب نفیسی در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-10:09

جلسه کمیته ارتقاء ایمنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-8:56

دهمین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در روز شنبه مورخ 97/8/19 با حضور معاون محترم اداری مالی دانشکده پزشکی واعضاء محترم کمیته در تالار هشت گوش برگزار گردید.در طی این جلسه برنامه های درحال اجرا وپیشنهادات اعضاء، جهت ارتقاء ایمنی مورد بررسی قرار گرفت .

درپایان از  زحمات سرکار خانم دکتر معقول و خدمات ایشان در طول تصدی مسولیت بهبود کیفیت دانشکده پزشکی، تقدیر به عمل آمد.

جلسه آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-8:00

جلسه آموزشی استفاده ایمن از مواد شوینده و ضد عفونی کننده Epimax ویژه پرسنل محترم خدماتی روز دوشنبه مورخ 97/7/9 از ساعت 12 الی 14 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارگردید.

بازدید

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-8:19

درتاریخ 20و21 مرداد ماه سال جاری ، با حضور تیمی از اعضای کمیته ایمنی آزمایشگاه ها، بازدیدی از انبارها و بایگانی گروه های آموزشی پایه دانشکده بعمل آمد و ضمن بررسی وضعیت موجود، نسبت به چگونگی رفع مشکلات موثردربروزحوادث غیرمترقبه هماهنگی باگروه ها بعمل آمد ومقررگردید گزارش نهایی در خصوص چگونگی بهبود وضعیت انبارها وبایگانی گروه ها به دانشکده ارسال گردد.

ابلاغ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-8:04

در تاریخ 97/5/9 طی ابلاغی از سوی رئیس محترم دانشکده پزشکی ، خانم مهندس مژگان اثنی عشری بعنوان مسئول بهبود کیفیت وایمنی آزمایشگاههای دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

واکسیناسیون

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/26-4:36

نوبت دوم واکسیناسیون هپاتیت B ،ویژه افراد در معرض خطر گروه های آموزشی روز شنبه 97/04/23 در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

نوبت سوم واکسیناسیون در آذرماه برگزار می شود.

واکسیناسیون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-5:59

کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی با هماهنگی مرکز بهداشت شماره دواصفهان، برنامه تزریق اولین نوبت از سری دوم واکسیناسیون هپاتیت B  جهت 21 نفر از اعضاء در معرض خطر گروه های دانشکده را، در روز سه شنبه 97/03/22 برگزار کردند.

صفحات

Subscribe to RSS - کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir