کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

برگزاری آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/12/06-6:57

برگزاری آزمون دهمین دوره آموزشی ایمنی در آزمایشگاه در تاریخ 1399/12/09 به صورت آنلاین ،ویژه فراگیران دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/28-8:30

در تاریخ 99/05/26 آزمون نهمین دوره آموزشی ایمنی درآزمایشگاه ،ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی به صورت آنلاین برگزار شد.اسامی شرکت کنندگان وپذیرفته شدگان دراین دوره به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال شد.

آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/30-2:59

آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/14-12:38

بازدید دوره ای

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/22-11:23

با تلاش مستمر معاونت اداری مالی و واحد کمیته ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی، در تاریخ 98/07/22 گروه ها و آزمایشگاه های مستقر در دانشکده توسط کارشناسان ارشد بهداشت حرفه ای مورد بازدید قرار گرفت وضمن تکمیل فرم های مربوطه،اطلاعات لازم جهت تشکیل پرونده سلامت کارکنان تهیه و مقرر گردید طبق زمان بندی وهماهنگی صورت گرفته با رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی الزهراء معاینات دوره ای کارکنان در طی یک ماه آینده صورت پذیرد.

تهیه وتحویل اقلام

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/05-5:55

با تایید وپیگیری معاونت محترم امور اداری مالی دانشکده پزشکی اقلام پیشنهادی کمیته ایمنی دانشکده پزشکی  جهت آزمایشگاه ها ،خریداری وتحویل نمایندگان گروه ها گردید.

کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-6:30

کارگاه دو روزه اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ یکشنبه و دوشنبه 19و20 خرداد ماه 1398 شامل مباحث تئوری وعملی در سالن شماره 3 معاونت  پژوهشی جهت کلیه اعضای هیئت علمی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گیرد.

یازدهمین جلسه کمیته ایمنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-6:20

یازدهمین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در روز 98/02/14 باحضور معاون محترم اداری مالی دانشکده پزشکی واعضاءمحترم کمیته ایمنی در تالار هشت گوش برگزار گردید.در این جلسه برنامه های درحال اجرا  وهمچنین پیشنهادات اعضاءپیرامون ارتقاءایمنی مورد بررسی قرار گرقت.

صفحات

Subscribe to RSS - کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir