کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

واکسیناسیون

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-13:42

نوبت سوم واکسیناسیون هپاتیت B ویژه افراد در معرض خطر گروههای آموزشی، روز شنبه  97/9/24 در دانشکده پزشکی انجام شد.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-13:34

سومین جلسه از ششمین دوره برنامه آموزشی ایمنی درآزمایشگاه در تاریخ 97/9/24 در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-13:45

دومین جلسه از ششمین دوره برنامه آموزشی "ایمنی در آزمایشگاه" ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی در تاریخ 97/9/7 در تالار دکتر ابوتراب نفیسی در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-13:47

اولین دوره از ششمین برنامه آموزشی "ایمنی درآزمایشگاه "ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی درتاریخ 97/8/30 درتالار دکتر ابوتراب نفیسی در دانشکده پزشکی برگزار گردید.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-12:39

جلسه کمیته ارتقاء ایمنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-11:26

دهمین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی در روز شنبه مورخ 97/8/19 با حضور معاون محترم اداری مالی دانشکده پزشکی واعضاء محترم کمیته در تالار هشت گوش برگزار گردید.در طی این جلسه برنامه های درحال اجرا وپیشنهادات اعضاء، جهت ارتقاء ایمنی مورد بررسی قرار گرفت .

درپایان از  زحمات سرکار خانم دکتر معقول و خدمات ایشان در طول تصدی مسولیت بهبود کیفیت دانشکده پزشکی، تقدیر به عمل آمد.

جلسه آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-10:30

جلسه آموزشی استفاده ایمن از مواد شوینده و ضد عفونی کننده Epimax ویژه پرسنل محترم خدماتی روز دوشنبه مورخ 97/7/9 از ساعت 12 الی 14 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارگردید.

بازدید

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-11:49

درتاریخ 20و21 مرداد ماه سال جاری ، با حضور تیمی از اعضای کمیته ایمنی آزمایشگاه ها، بازدیدی از انبارها و بایگانی گروه های آموزشی پایه دانشکده بعمل آمد و ضمن بررسی وضعیت موجود، نسبت به چگونگی رفع مشکلات موثردربروزحوادث غیرمترقبه هماهنگی باگروه ها بعمل آمد ومقررگردید گزارش نهایی در خصوص چگونگی بهبود وضعیت انبارها وبایگانی گروه ها به دانشکده ارسال گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir