کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه

کمک های اولیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/10-9:07

دومین جلسه کارگاه آموزشی کمک های اولیه ویژه کارشناسان محترم آزمایشگاه روز چهارشنبه 96/10/06 از ساعت 12الی 15 در تالار ریاحی دانشکده پزشکی برگزار شد.

کمک های اولیه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/02-9:35

اولین جلسه کارگاه آموزشی "کمک های اولیه "ویژه کارشناسان محترم آزمایشگاه روز چهارشنبه مورخ96/9/29ازساعت 12الی 15درتالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارشد.

واکسیناسیون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/12-8:50

نوبت سوم واکسیناسیون هپاتیت ب ویژه افراد در معرض خطر دانشکده پزشکی روز سه شنبه مورخ 96/8/30 در گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی برگزار شد.

دوره آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/12-8:48

اولین جلسه از چهارمین دوره آموزشی ایمنی در آزمایشگاه ویژه فراگیران تحصیلات تکمیلی روز سه شنبه مورخ 96/8/30 در تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی برگزار گردید.

Subscribe to RSS - کمیته ایمنی و حفاظت آزمایشگاه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir