اخبار گروه گوش و حلق وبینی

فراخوان جشنواره مطهري

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/01-9:15

برنامه كلاس اكسترن هاي مرداد ماه 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/31-9:55

سمينار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:31

سمينار سراسري دانش پژوهي آموزشي

/sites/default/files/users/ghb-ent/seminar.pdf

فرايند سطوح تاييد مرخصي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:29

فرآيند اجرايي امور هيا علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:26

فراخوان طرح هاي تحقيقاتي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:24

ذخيره مرخصي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:22

دستورالعمل نحوه مرخصي اعضاء هيات علمي

/sites/default/files/users/ghb-ent/MMMM.pdf

احكام كارگزيني

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-10:20

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir