اخبار گروه گوش و حلق وبینی

آزمون اكسترن هاي مرداد 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:32

آزمون اكسترن هاي مرداد 96 ENT در تاريخ 96/5/31 در دانشكده پزشكي ساعت 12 برگزار مي گردد.

نمرات ايتنرن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:31

نمرات اينترن هاي خرداد - تير - مرداد در سايت ثبت موقت گرديده است.

نمرات اكسنرن ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-12:30

نمرات اكسترن هاي خرداد - تير ماه در سايت ثبت موقت گرديده است.

امتحان OSCE

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-9:07

امتحان OSCE مرحله 2 دستياران در تاريخ 95.2.14 در مركز مهارتهاي باليني ساعت 8 صبح برگزار مي گردد

fsefsd

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-11:27

sdfsdfsdf

sat11

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-11:16

dewsdad1

test

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-11:11

dfd

test

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-9:41

<p>wwerwerwer ererf</p>

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir