اخبار گروه گوش و حلق وبینی

كارگاه آموزشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-9:43

كارگاه آموزشي تدريس در محيط سرپايي و درمانگاه

/sites/default/files/users/ghb-ent/Ktadris.pdf

 

پرونده ارتقاء

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-9:41

تكميل پرونده ارتقاء مرتبه علمي و ارائه مستندات جهت صدور گواهي

/sites/default/files/users/ghb-ent/MPazhohash.pdf

احكام كارگزيني

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-10:03

سايت دسترسي به احكام كارگزيني

/sites/default/files/users/ghb-ent/ahkam_0.pdf

تمديد ماموريت آموزشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-10:00

تمديد ماموريت آموزشي

/sites/default/files/users/ghb-ent/tamdid.pdf

برنامه كلاس اكسترن ها فروردين 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/27-8:50

برنامه كلاس اكسترن ها فروردين 98

/sites/default/files/users/ghb-ent/Akstern98-1.pdf

اصلاحيه منابع آزمون ارتقاء

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-12:15

اصلاحيه منابع آزمون هاي ارتقاء - گواهينامه تخصصي سال 1398

/sites/default/files/users/ghb-ent/Refrences.pdf

 

/sites/default/files/users/ghb-ent/fRefrences1.pdf

معرفي دوره پودماني

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-12:10

معرفي دوره پودماني "مقدمات كارآفريني و كسب و كار دانش بنيان"

/sites/default/files/users/ghb-ent/bonyan.pdf

/sites/default/files/users/ghb-ent/poudmany.pdf

برنامه كلاس اكسترن ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-12:50

برنامه كلاس درس اكسترن هاي گروه گوش و حلق و بيني در اسفنده ماه 97

/sites/default/files/users/ghb-ent/Akstern97-12.pdf

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir