اخبار گروه گوش و حلق وبینی

جلسه شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/26-10:36

جلسه شوراي گروه و جلسه شوراي پژوهشي گروه  در تاريخ 97/10/27 ساعت 9:30 صبح در بيمارستان آيت ا... كاشاني برگزار مي گردد

مراحل تصويب پايان نامه ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/23-10:57

مراحل تصویب پروپوزال پایان نامه های دانشجویان پزشکی عمومی و تخصصی وفوق تخصصی

/sites/default/files/users/ghb-ent/propuzal.pdf

كارت هاي ويژه رفاه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-10:48

كارت هاي ويژه رفاهي چند منظور با ظرفيت استفاده از خدمات شبكه شتاب بانكي

/sites/default/files/users/ghb-ent/reafah.pdf

ليست منابع 36 ام دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-10:42

سامانه جديد پژوهشيار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/19-9:43

پنجمين دوره كارگاههاي نحوه آموزش رفتار حرفه اي ويژه اعضاء هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-8:58

برگزاري آزمون درون بخشي دستياران گروه ENT

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:18

جلسه دفاع از پايان نامه اينترني

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:17

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir