اخبار گروه گوش و حلق وبینی

كتابخانه مركز سنجش آموزش پزشكي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/22-11:36

مدارك دستياران سال آخر

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/22-11:25

آيين نامه استاد مشاور

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/21-10:16

پروپوزال دستياران

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/21-10:13

MCMC

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/21-10:11

فراخوان

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/21-10:09

چهارمين فراخوان مركز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي (نصر)

/sites/default/files/users/ghb-ent/nasr.pdf

/sites/default/files/users/ghb-ent/Nasr1.pdf

برنامه كلاس اكسترن ها ارديبهشت 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:36

منابع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-10:33

منابع آزمون هاي پيش كارورزي و

چهل و هفتمين دوره آموزش پذيريش دستيار

/sites/default/files/users/ghb-ent/Refrence_1.pdf

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir