اخبار گروه گوش و حلق وبینی

برنامه كلاس اكسترن ها آبان 98

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-10:19

گراند راند

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-10:17

برگزاري گراند راند در بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان آيت ا... كاشاني

/sites/default/files/users/ghb-ent/rand1.pdf

 

/sites/default/files/users/ghb-ent/rand2.pdf

كارگاه آندوسكوپي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-10:14

برگزاري كارگاه آندوسكوپي در پزشكي قانوني 98/7/22

/sites/default/files/users/ghb-ent/andoscopy.pdf

 

برنامه كلاس اينترن ها مهر98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/30-8:16

بيمه تكميلي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/24-6:11

دوره هاي پسا دكترا

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/21-8:53

دوره آموزشي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/21-8:49

دوره آموزشي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي

/sites/default/files/users/ghb-ent/shiraz.pdf

راهنماي طبابت باليني

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/06/21-8:46

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه گوش و حلق وبینی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir